Hizmetler

PSİKOLOJİK DEĞERLENDİRME, DANIŞMA VE PSİKOTERAPİ

Merkezimizde iki ana başlıkta Psikolojik Değerlendirme,Danışmanlık ve Psikoterapi hizmetleri vermekteyiz.

Bebeklik ve Erken Çocukluk Dönemi Değerlendirme,Danışma ve Psikoterapi;
Erken çocukluk dönemi; çocukların tüm yaşam becerilerinin temellerinin atıldığı çok önemli bir dönemdir.Bu dönemde yaşanan sorunların erken fark edilmesi ve müdahele edilmesi çok önemlidir. 0-6 yaş grubunda uygulanan gelişimsel değerlendirmeler, çocukların gelişimsel özelliklerinin saptanması , erken tanı ve müdahale için yol göstericidir. Erken tanı; bilişsel, motor, sosyal-duygusal gelişim alanlarında sorun yaşayan çocukların zaman kaybedilmeden bireysel özelliklerine göre doğru müdahaleler ile gelişimlerinin desteklenmesini sağlar.

Çocukların gelişimsel zorlukları ve sorunları; rutin doktor muayeneleri sırasında gözden kaçabilmektedir. Merkezimizde çocukların gelişimlerini ayrıntılı olarak değerlendirebilecek standart ölçekler uygulanmaktadır. Her çocuğun; sorun olsun veya olmasın; 0-6 ay, 12-18 ay, 2-3 yaş ve 5-6 yaş aralıklarında gelişimsel değerlendirmesinin yapılması önerilmektedir.

Merkezimizde kullanılan erken çocukluk değerlendirme ölçekleri:
BAYLEY-III Bebek ve Çocuk Değerlendirme Ölçeği
Gazi Erken Çocukluk Değerlendirme (GEÇDA)
Ankara Gelişim Tarama Envanteri (AGTE)
DENVER II- Gelişimsel Tarama Ölçeği
Ages and Stages
AEPS

Okula Hazırlık ve Okul Döneminde Değerlendirme, Danışmanlık ve Psikoterapi
Çocukların mutlu,dengeli,özgüveni yüksek,üretken bireyler olarak yetişmelerinde okul yaşantılarının etkisi çok önemlidir. Yapılan araştırmalar; okula başlamaya ve öğrenmeye hazır olan çocukların okul hayatında daha mutlu,uyumlu ve başarılı olduklarını göstermiştir.

Çocuğun okula hazır olması; fiziksel, bilişsel, sosyal ve duygusal gelişim alanlarında yaşına uygun şekilde desteklenmesi ile yakından ilgilidir. Özellikle yaşamın ilk 5 yılında çocuğun güven ve sevgi duyduğu bir ev ortamında bulunması, merak ettiği şeyleri öğrenebilmesi için olanaklar sunulması gelişimini olumlu yönde destekler. Anne ve babalar çocukları için uygun bir öğrenme ortamı yaratmak, onları soru sormaya, öğrenmeye ve keşfetmeye teşvik etmek için pek çok şey yapabilirler. Çocuklarının okula uyum sağlamalarında ve başarılı olmalarında rol oynamak isteyen ana-babalar, işe çocuklarının özelliklerini iyi tanımak , okula başlayan çocuklarda ne gibi özelliklerin önemli olduğunu öğrenmekle başlayabilirler.

Eğer anne-baba olarak çocuğunuzun okula başlaması konusunda kaygılarınız varsa veya okuldaki öğretmenleri size bu konudaki endişelerini aktardıysa vakit geçirmeden çocuğunuzun okul olgunluğu açısından değerlendirilmesini önemlidir. Bu değerlendirme sonucunda; çocuğunuzun okul olgunluğu açısından desteklenmesi gerektiği ortaya çıkabilir. Merkezimizde hem çocuğunuz okula hazır olup olmadığı konusunda değerlendirilir, hem de eğer özel bir desteğe ihtiyaç duyuyorsa bu desteğin okula hazırlık programı yolu ile sistemli bir şekilde verilmesi ve izlenmesi sağlanır. Hazırlanan program doğrultusunda çalışma yapmanız, çocuğunuzun okula uyumunu kolaylaştıracaktır. Okula hazır olmadan okula başlayan çocukların okul hayatında başarısız olma riskinin yüksek olduğunu ve bu başarısızlığın onun ileriki yaşamını olumsuz yönde etkileyebileceğini unutmayın!

Okul Öncesi ve Okul Döneminde uygulanan değerlendirme ölçekleri:
Daberon Okula hazırlık Değerlendirmesi (Daberon Screening for School Readiness Second Edition)
Marmara Okula Hazır Oluş Testi
WISC-R
Frostig Gelişimsel Görsel Algı Testi (Developmental Test of Visual Perception, Second Edition -DTVP–2)
Bender Gestalt Görsel Algı Testi
Görsel İşitsel sayı Dizisi Testi (GİSD)