Ekibimiz

Pelin KALAFATOĞLU

Pelin KALAFATOĞLU M.Sc.

Uzman Dil ve Konuşma Terapisti

2010 yılında İstanbul Ticaret Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nden mezun oldu. 2012 yılında aynı üniversitede Uygulamalı Psikoloji Lisans üstü programını bitirdi. 2010-2012 yılları arasında İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı’nda nöropsikolojik değerlendirme ve afazili hastaların rehabilitasyonu üzerinde stajyer olarak görev aldı. 2012 yılında Anadolu Üniversitesi Dil ve Konuşma Terapistliği yüksek lisans programına başladı. Bu süreçte Dil ve Konuşma Bozuklukları, Eğitim, Araştırma ve Uygulama Merkezi’nde (DİLKOM) 400 saatlik stajyerlik uygulamasını tamamladı. Aynı zamanda Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı’nda ses bozukluklarının tıbbi değerlendirmesi, Nöroloji Anabilim Dalı’nda ise demans hastalarının tıbbi değerlendirmesi üzerinde gözlemde bulundu.

Katıldığı Seminer ve Kurslar:

 • 2020, Okul Öncesi Dönemde Öğrenme Güçlüğüne Müdahale Programı, Prof. Dr. Rüya Özmen tarafından, Disleksi Öğrenme Güçlüğü Derneği.
 • 2020, DIR Floortime (201) Temel Düzey Eğitimi, Çiğdem Ergül tarafından, İstanbul.
 • 2019, Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Bireyleri Zihin Kuramı Testleri ile Değerlendirme: Sosyal Beceriler ve Zihin Kuramı Becerilerinin Öğretimi, Doç. Dr. Alev Girli Tarafından, Algı Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi, İstanbul.
 • 2019, Beckman Oral Motor Assessment and Intervention, Debra Beckman CCC-SLP tarafından, DİLGEM, İstanbul.
 • 2018, Erken Okur Yazarlık Testi / EROT, Prof. Dr. Tevhide Kargın tarafından, LOREM EDM, İstanbul.
 • 2018, The Get Permission Approach to Pediatric Mealtime Challenges, OTR/ L, Med, FAOTA Marsha Dunn Klein tarafından, Sense On Developing Potentials, İstanbul.
 • 2017, Introduction to PROMPT: Technique / PROMPT yaklaşımı, Irina Podda tarafından (The PROMPT Institute), Varazdin.
 • 2017, Gilliam Otistik Bozukluk Derecelendirme Ölçeği 2, Prof. Dr. İbrahim Diken, İstanbul.
 • 2016, DIR Floortime Başlangıç Eğitimi, Çiğdem Ergül tarafından, Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul.
 • 2014,  “Stuttering Modification Strategies In Adults” Semineri, Prof. Dr. Kenneth St. Louis tarafından, Eskişehir.
 • 2011, WISC-R Testi Uygulayıcı Eğitimi (Türk Psikologlar Derneği), İstanbul.
 • 2011, DENVER Gelişimsel Tarama Testi Eğitimi (IDEMER), İstanbul.
 • 2012, Nöropsikolojik Testleri Uygulama Eğitimi (Nöropsikoloji Derneği), İstanbul.

İlgi Alanları :

 • Gecikmiş Dil ve Konuşma
 • Özgül Dil Bozukluğu
 • Çocukluk Çağı Konuşma Apraksisi
 • Sesletim ve Sesbilgisel Bozukluklar
 • Akıcılık Bozuklukları (Kekemelik, Hızlı Bozuk Konuşma)
 • Dudak Damak Yarıklığı
 • İşitme Engeline Bağlı Konuşma Bozuklukları
 • Motor Konuşma Bozuklukları