Hizmetler

ÖZEL EĞİTİM NEDİR?

Bazı çocuklar anne babaların, yakınlarının ve öğretmenlerinin dikkatini kendi üzerlerine daha çabuk ve daha kolay çekerler. Bu kişiler yolunda gitmeyen birşeylerin olduğunu, durumun alışılagelenden farklı olduğunu zamanla daha yoğun bir şekilde hissederler. Bu yolunda gitmeyen ya da dikkat çeken durumlar sıklıkla nedensiz ağlamalar, ne yapılırsa yapılsın çocukların sakinleşememesi, her çocuk gibi oyuncaklarla ilgilenmemesi ya da çevreyle ilgisinin tuhaf olması, kendinden beklenen bilişşsel becerileri yerine getirmede zorlanması şeklinde sıralanabilir. Bu gibi zorlukların biri ya da birkaçı çocuklarda aynı zamanda görülebilir. Tüm bu zorluklarla başa çıkabilmek için bilimsel yöntemlerle aile işbirliği içinde yapılan eğitsel çalışmalara "özel eğitim" denir.

Amacı Nedir?

Özel eğitimin temel hedefi; aile ile birlikte hareket ederek çocuklarımızın yaşadıkları sıkıntıları olabildiğince azaltmak ve uygun,etkili ana-baba tutumları konusunda ana-babaya yol göstermektir. Basit gibi görünen bazı sıkıntılar bile zaman içinde çocuğu zora sokabilmektedir. Örneğin inatlaşan ve benmerkezci yapıda olan bir çocuk aile ortamında tolere edilebilirken okul-yuva ortamında sıkıntı yaratabilmektedir. Bu uyumsal problemler çocuğun kendi akranları ile etkileşimini bozabileceği gibi, öğrenmesini de sekteye uğratabilmektedir. Öğrenme zorlukları, Down Sendorumu gibi yapısal-genetik sorunlar, yaşanılan sıkıntıları daha görünür bir şekilde hissettirmektedir. Özel eğitimin amacı; çocuklarımızı yaşadıkları sıkıntılardan kurtarmak veya bu sıkıntıları azaltmaktır. Bu konuda yapılan çalışmalar; kimi zaman sorunu bütünüyle çözebilirken, kimi zaman da sadece sıkıntıları azaltabilir ve işleri kolaylaştırabilir.

Nasıl Yapılır?

Özel eğitim kapsamında; her çocuk bireysel olarak değerlendirilir ve önerilen çözümler her çocuğun yaşadığı zorluklara ve bireysel özelliklerine bağlı olarak sadece o çocuğa özgü çözüm yollarıdır. Çünkü her çocuk tektir ve her ailenin aile dinamiği bir diğerinden farklıdır. Bu durumu; hazır giysiyi parçalamadan, giyecek kişinin tam üstüne göre uydurmaya benzetebiliriz. Büyükse küçültmek, dar olan yerleri genişletmek ve böylece tam o kişiye uygun,rahat bir giysi yaratmak gibi.... Var olan bir şeyi yeniden formatlamak temel etkendir. Burada uygulayıcı kişinin,yani özel eğitim uzmanının özellikle küçük yaş çocuklarında benzer sorunlar konusunda deneyimli olması ve mahareti en belirleyici etkendir.

Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar

Tüm bu süreç içinde aile ile işbirliği en temel faktördür. Çocukla ilgilenen her kimse mutlaka özel eğitim çalışması yapılırken çocuğun yanında bulunmalı, yapılan çalışmalara aktif bir şekilde katılmalı ve tüm gördüklerini evde uygulamaya devam etmelidir. Bu nedenle özel eğitim süreci aile ve çocuk merkezlidir. Yalnızca çocuk öğretmen ilişkisi ile yapılmaz.

Her çocuk için bireysel amaçlar belirlenir ve öğretimsel hedefler aile ile paylaşılır. Aile onayı ve işbirliği olmadan çalışılmaz. Her çocuğun yetenekleri, ilgi alanları farklıdır. Tek tip çocuk yetiştirmeye çalışmak çocuklarımıza yağpacağımız en büyük haksızlıktır. Hiçbir çocuk bir diğeri ile kıyaslanmaz.

Özel eğitim kapsamında uygulanan tüm metodlar önceden denenmiş ve geçerliği bilimsel olarak sınanmış metodlardır. Örneğin kalem kullanma zorluğu yaşayan bir çocuk için onlarca çalışma yöntemi olabilir. Bunları alanla ilgisi olmayan kişiler bile deneyerek bulmaya çalışabilirler. Ancak bunun en kestirme öğretim yolu ve metodu özel eğitim akademisyenlerince araştırılmış ve belirlenmiştir. Özel eğitim; bilimsel olmayan,geçerliği kanıtlanmamış metodları asla kullanmaz.

Çocuklarımızın yaşadığı öğrenme ya da özellikle davranış sorunlarını aşmak için birtakım yöntemler özel eğitimciler tarafından ailelere önerilir. Bu öneriler verilirken çocuğun duygusal açıdan zarar görmemesine dikkat edilir. Kısa sürede uzun vadeli etkili fayda sağlaması, kalıcı çözümler olması, çocuğun ruh ve beden sağlığına zarar vermemesi, aile için uygulanabilir olması gibi kriterler olmazsa olmaz diye adlandırdığımız kriterlerdir. Çoğu zaman en hafiften en zora doğru sıralama yapılır. Örneğin davranış sorunları ile başa çıkmak için en son çare olarak ceza uygulaması önerilir. Burada uygulanacak cezanın içeriği fiziksel müdahale değil, belki sevdiği bir şeyden yoksun bırakma şeklinde olacaktır. Ancak çoğu zaman sistematik çalışmalarda buna gerek kalmadığı görülmektedir. Bu nedenle özel eğitim çocuklarımızın ruh ve fiziksel sağlıklarına zarar vermez.

Çocuklarımız sadece eğitim öğretim ortamlarında değil, günlük yaşamda ebeveynlerin bulundukları birçok ortamda bulunabilmektedir. Bu nedenle olası her yerde sorun yaşanabilmektdir. Dolayısıyla eğitim programlarının içerikleri de çocuğun tüm gününü kapsayacak şekilde düşünülmelidir. Özel eğitim sadece okul içinde yapılan bir çalışma değildir.

Ne Kadar Sürer?

Çocukların yaşadıkları sıkıntılar hiç şüphe yok ki birbirinden farklıdır. Eğitim süreleri de tamamen bireysel farklılık göstermektedir. Bu nedenle hiçbir çocuk bir başka çocuğa model olamaz. Çocukların desteğe ihtiyaçları azaldıkça eğitim yoğunluğu kademeli olarak azaltılır ve tedbirli bir şekilde sonlandırılır.
masa-basi