Ekibimiz

Nurettin TANRIVERDİ

Nurettin TANRIVERDİ

Ergoterapist, Duyu Bütünleme Terapisti

Lise öğrenimini 2009 yılında Dicle Koleji’nde tamamladı. 2014 yılında Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Ergoterapi bölümünün Türkiye’deki ilk mezunlarından oldu. Öğrenimi sırasında Ankara Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim Araştırma Hastanesi’nin el rehabilitasyonu alanında pratik uygulama yaptı. Sonraki süreçte Saray Engelsiz Yaşam Bakım Rehabilitasyon Merkezi’nde Mental Motor Reterdasyonu olan çocuklarda kognitif, duyu bütünleme ve günlük yaşam aktiviteleri eğitimi alanında uygulama çalışması yaptı. Hacettepe Üniversitesi Pediatri Ergoterapi Kliniği’nde Yaygın gelişimsel bozukluğu ve nörolojik bozukluğu olan çocuklarda duyu bütünleme, akademik beceriler, günlük yaşam aktiviteleri ve ince, kaba motor becerileri üzerine çalışmalar gerçekleştirdi. Hacettepe Üniversitesi Mesleki Rehabilitasyon Kliniği’nde nörolojik ve ortopedik bozukluğu olan erişkinler üzerinde pratik uygulama çalışmalarına katıldı. Hacettepe Üniversitesi Hastanesi’nde Onkoloji ve Geriatri alanlarında Ergoterapi uygulamaları gerçekleştirdi. Toplum ve Ruh Sağlığı Merkezi’nde kronik ruh sağlığı problemi olan bireylerde Ergoterapi uygulamaları üzerine çalışmalarda bulundu. “Şizofrenili bireylerde aktivite eğitiminin günlük yaşam aktivitelerine katılımına etkisi” başlıklı lisans bitirme teziyle mezun oldu.

Ayres Sensory Integration Therapy (Ayres Duyu Bütünleme Terapisi) eğitim modüllerini Sensory Integration USC/WPS ortaklığıyla tamamlamıştır. Uluslararası geçerli , standardize Ayres Sensory Integration and Praxis Test (SIPT) sertifikalı ve uygulayıcısıdır.Ağustos 2014 yılından itibaren Günışığı Çocuk Merkezinde çalışmaktadır.

Katıldığı Kurslar ve Kongreler

 • TOMATİS®PRACTİTİONER(Level 1) –Completed the first level of the TOMATİS® training called TALKSUP® Training(32 Saat)-5.09.2016 8.09.2016 Ankara, Lecturer: Valerie GAS, MA, Clinical-Psychologist
 • USC/WPS SENSORY İNTEGRATİON COURSE 4-Sensory Integration Intervention-09.06.2016-13.06.2016
  İstanbul, Lecturer: Erna I. BLANCHE, PhD, OTR/L, FAOTA.
 • USC/WPS SENSORY INTEGRATİON COURSE 3-From Interpretation to intervention - 04.12.2015-08.12.2015
  İstanbul, Lecturer: Susanne Smith Roley, OTD, OTR/L, FAOTA.
 • USC/WPS SENSORY INTEGRATİON COURSE 2-Specialized Techniques for Measuring Sensory Integration- 26.06.2015-30.06. 2015
  İstanbul, Instructor : Shay McAtee, M.A, OTR/L
 • DIR®/FLOORTİME™ (201) TEMEL DÜZEY, 01.02.2015- 05.04.2015, İstanbul
  Çiğdem ERGÜL, M.S
 • USC/WPS SENSORY INTEGRATİON PERSPECTİVE ,13.10.2014-17.10.2014, İstanbul
  Stefanie BADİSON, OTD,OTR/L
 • INTRODUCTİON TO DIR®/FLOORTİME™ (101) 27.09.2014- 28.09.2014,İstanbul
  Çiğdem ERGÜL,M.S.
 • SENSORY INTEGRATİON AND AUTİSM WORKSHOP, 22.09.2014-24.09.2014,İstanbul
  Zoe MAİLLOUX, OTD, OTR/L, FAOTA
 • 1.ULUSAL ERGOTERAPİ VE REHABİLİTASYON ÖĞRENCİ KONGRESİ
  (TÜRKİYE ERGOTERAPİ DERNEĞİ - 05.2014 )
 • SEREBRAL PALSİ''DE ÜST EKSTREMİTE SORUNLARI GÜNCEL YAKLAŞIMLAR VE YENİ GELİŞMELER
  (GATA ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ ANABİLİM DALI - 03.2014 )
 • ULUSLARARASI KATILIMLI ERGOTERAPİ VE KONGRESİ
  (HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ - 05.2013 )

Yayınlar ve Bilimsel Çalışmalar

 • Mayıs 2013 : “Meslek Lisesinde Okuyan Engelli Bireyde Kognitif Özür Modeline Göre Ergoterapi Değerlendirmesi”, Poster Sunumu Uluslararası Katılımlı Ergoterapi Kongresi, Hacettepe Üniversitesi, Ankara
 • Mayıs 2014: ‘’Şizofrenili Bireylerde Birey Merkezli Ergoterapi Programının Günlük Yaşam Aktiviteleri Katılımına Etkisi’’ , Araştırma Makalesi. Journal of Occupational Therapy and Rehabilitation, Ankara

İlgi Alanları

 • Yaygın Gelişimsel Bozukluklar
 • Otizm spektrum Bozuklukları
 • Dikkat eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu
 • Sensory Processing Disorder ( Duyu Bütünleme Bozukluğu)
 • Gelişimsel Koordinasyon Bozuklukları
 • Gelişimsel Gerilikler
 • Kognitif Bozukluklar
 • İnce ve Kaba motor Problemleri

Üye olduğu Kuruluşlar

 • Ergoterapi Derneği