Ekibimiz

Elda ASAEL FELDMAN

Elda ASAEL FELDMAN M.A.

Uzman Gelişim Psikoloğu

Elda Asael Feldman, Notre Dame de Sion Fransız Lisesi'ni bitirdikten sonra, 2003 yılında Koç Üniversitesi'nde Psikoloji eğitimine başladı.

Üniversite eğitiminin bir dönemini öğrenci değişim programı ile gittiği Kanada'da Carleton University'de sürdürdü. 2008 yılında Koç Üniversitesi Psikoloji bölümünden mezun oldu.Aynı yıl Koç Üniversitesi Gelişim Psikolojisi Yüksek Lisans programına burslu olarak kabul edildi. "21-36 ay arası Türkçe konuşan çocukların dil gelişimleri ile akılda tutma becerileri arasındaki ilişki" konulu tezini tamamlayarak uzmanlık derecesini aldı. Lisans ve yüksek lisans eğitimi boyunca araştırma görevliliği yaptı.Erken çocukluk dönemindeki çocukların Türkçe dil ve iletişim gelişimini ölçmek ve değerlendirmek için geliştirilen TİGE (Türkçe Dil ve İletişim Gelişimi Envanteri) çalışmalarında yer aldı.

Ayrıca 2005-2008 yılları arasında Smartkids Çocuk Aktivite ve Gelişim Merkezi'nde 3-10 yaş arası çocukların ince ve kaba motor becerileri, dil ve iletişim becerileri, problem çözme, eleştirel düşünebilmeve takım çalışması becerilerini geliştirmeyi hedefleyen oyun grupları planlayıp, yürüttü. Eğitimi boyunca çocuk gelişimi ve oyun terapisi ile ilgili birçok eğitim aldı, seminerlere katıldı. 2011 yılında gelişim geriliği olan çocuklara yönelik "Küçük Adımlar" erken eğitim programını tamamlayarak uygulayıcı sertifikasını aldı. Aynı dönemde Stanley Greenspan, MD tarafından verilen "The Basic Course on the DIR® FLOORTIME™ Model" (Gelişimsel, Bireysel Farklılık- İletişim Temelli Yaklaşım Başlangıç Kursu'nu) tamamladı.

Ekim 2011'de katıldığı Günışığı Çocuk ve Aile Danışmanlık, Değerlendirme ve Eğitim Merkezi'nde gelişimsel geriliği olan çocukları bireysel eğitsel çalışmalarla desteklemekte ve ortak bireysel ihtiyaçları olan çocuklara yönelik akran etkileşimini ve sosyalleşmeyi hedefleyen oyun grupları planlamakta ve yürütmektedir. Ayrıca özel öğrenme güçlüğü ve dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu tanısı almış çocuklarla bireysel çalışmalar yapmaktadır.

DIR® FLOORTIME™ B seviyesi eğitim programına devam etmektedir.

Katıldığı eğitim ve seminerlerden bazıları

 • Gelişimsel Yetersizliği Olan Çocuklara Yönelik Küçük Adımlar Erken Eğitim Programı Kursu (Psk.- Özel Eğitim Uzmanı Sezgin Kartal)
 • Basic Course on the Greenspan FLOORTIME™ Approach (ICDL)
 • Wechsler Intelligence Scale for Children-Revised (WISC-R) (TPD)
 • Çocuk Merkezli Oyun Terapisi Eğitimi (Uzm. Psk. Dan. Filiz Çetin).
 • Tifaldi - Türkçe İfade Edici ve Alıcı Dil Kelime Testi (TPD)
 • Özel Öğrenme Güçlüğü Eğitimi (Prof. Dr. Ümran Korkmazlar)
 • Denver II Gelişimsel Tarama Testi (TPD)
 • Ankara Gelişim Tarama Envanteri (AGTE) (TPD)
 • Anksiyete Bozukluğu Olan Çocuklarda Bilişsel-Davranışçı Terapi Uygulamaları çalışma grubu (16. Ulusal Psikoloji Kongresi)
 • Bilişsel-Davranışçı Açıdan Sınav Kaygısı ve Başa Çıkma Yolları Eğitimi (TPD)
 • DIR/Floortime Level B Floortime therapist