Ekibimiz

Ebru ERDOĞAN

Pelin KALAFATOĞLU M.S.C.

Uzman Dil ve Konuşma Terapisti

Boğaziçi Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık bölümünden 2010 yılında onur derecesiyle mezun olmuştur. Lisans eğitimi sırasında çeşitli okullar, terapi merkezleri ve Bakırköy Ruh ve Sinir Hastanesi’nde staj yapmıştır. Mezuniyetinin ardından anaokulu, ilkokul ve ortaokul kademelerinde psikolojik danışman olarak çalışmıştır. Bu süre zarfında oyun terapisi, yaratıcı drama, terapötik amaçlı kart kullanımı gibi çeşitli eğitimler almıştır.

Ardından 2012 yılında Anadolu Üniversitesi Dil ve Konuşma Terapistliği yüksek lisans programına başlamıştır. Eğitimi süresince çeşitli özel eğitim kurumlarında çalışmaya devam etmiştir. 2013 yılında Polonya’da farklı yaş gruplarındaki çocuklarla gönüllü atölye çalışmaları yürütmüş ve uzmanlık eğitimi sırasında İngiltere’de University of Reading’de staj yapmıştır. Londra’da ikidillilik ve özgül dil bozukluğu üzerine çalışma yürütmüştür.

Anadolu Üniversitesi Dil ve Konuşma Eğitim, Araştırma ve Uygulama Merkezi (DİLKOM)’da 400 saatlik staj uygulamasını tamamlamıştır. “İngiltere’de Yaşayan Türkçe ve İngilizce Konuşucusu Sıralı İkidilli Çocukların Dil Gelişim Performanslarının Özgül Dil Bozukluğu Riski Açısından İncelenmesi” konulu tezi ile yüksek lisans programından mezun olmuştur.

Eğitim, Seminer ve Bilimsel Etkinlikler:

 • DIR Floortime Başlangıç Eğitimi, Çiğdem Ergul tarafindan, Bogazici Universitesi, Istanbul, 2016.
 • Lidcombe Program of Early Stuttering Intervention, Sally Wynne tarafindan, Royal College of Speech and Language Therapists, Londra, Ingiltere, 2016. 
 • Introduction to PROMPT: Technique / PROMPT yaklaşımı, Tracey Delio tarafindan, Royal College of Speech and Language Therapists, Londra, Ingiltere, 2016. 
 • “Stuttering Modification Strategies In Adults” Semineri, Prof. Dr. Kenneth St. Louis tarafından, Mayıs 2014, Eskişehir
 • “Stuttering Treatment: OverallCommunication Approaches In Children” Semineri, Mary Weidner tarafından (West Virginia University), Mayıs 2014, Eskişehir
 • “Never Too Late” Grundtvig projesi, Şubat 2014, Floransa, İtalya
 • Europian Union Project, Ekim 2013, Erivan, Ermenistan
 • 2. Yutma Bozuklukları Kongesi, Aralık 2013, Ankara
 • Psikososyal Müdahale Eğitimi: Üsküdar ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü
 • Terapi ve Eğitimlerde Terapötik Kartların Kullanımı Eğitimi: Bakış Eğitim ve Psikolojik Danışmanlık Merkezi
 • Oyun Terapisi Eğitimi: Yard. Doç. Dr. Elif Akdağ Göçek tarafından
 • Yaratıcı Drama Eğitimi: Milli Eğitim Bakanlığı
 • Yaratıcı Drama: Yüksek Öğrenimde Rehberliği Tanıtma ve Rehber Yetiştirme Vakfı (YÖRET)

Çalışma Alanları :

 • Konuşma Sesi Bozuklukları
        - Sesletim (Artikülasyon) Bozuklukları
        - Fonolojik Bozukluk
 • Özgül Dil Bozukluğu
 • Gecikmiş Dil ve Konuşma
 • Kekemelik
 • Dudak Damak Yarıklığına bağlı konuşma bozuklukları
 • Okul Çağı Dil Bozuklukları
 • İşitme Engeline Bağlı Konuşma Bozuklukları
 • Motor Konuşma Bozuklukları
 • Ses Bozuklukları
 • Çocukluk Çağı Apraksisi