Hizmetler

AİLE TERAPİSİ

Çocuğun bireysel özellikleri, sosyal, duygusal bilişsel hatta fiziksel gelişimi, içinde yaşadığı ailede nasıl bir hava soluduğu, aile ile nasıl bir etkileşim içerisinde olduğu ile yakından ilgilidir.Aileyi oluşturan bireylerden her hangi birinin olumlu veya olumsuz bir yaşantısı ailedeki tüm bireyleri dolaylı olarak etkiler. Anne ve babalar; aile bireylerinin birbirlerini nasıl etkilediklerini, aile sisteminin nasıl işlediğini, kendilerinin ve diğer bireylerin aile sistemi içerisindeki rollerini fark ettiklerinde yaşamakta oldukları sorunlarına çözüm bulmaya ve birbirleri ile daha sağlıklı iletişim kurmaya başlarlar.

Merkezimiz; anne ve babaların aile ilişkilerine farklı açılardan bakmalarına, birbirlerini ve çocuklarını daha iyi anlamalarına, sorunlarına birbirlerine destek olarak çözüm bulmaları,çocuklarını büyütürken karşılaştıkları sorunlara doğru yanıtı bulmaları,boşanma, hastalık,kardeş doğumu gibi yaşamsal değişikliklerde nasıl bir tutum sergileyecekleri konusunda psikolojik destek ve danışmanlık verir.