Eğitim Programları

YAYGIN GELİŞİMSEL BOZUKLUKLAR AİLE EĞİTİM PROGRAMI

Bu program Yaygın Gelişimsel Bozukluk yada otizm tanısı almış çocukların aileleri için hazırlanmış bir bilgilendirme ve temel eğitim programıdır. Programın amacı; alandaki son gelişmeleri, araştırma sonuçlarını ve güncel bilgileri ailelerle paylaşmak, merakettikleri konularda sorularını yanıtlayarak destek olmaktır. Programın içeriğinde otizm ve gelişimsel sorunlar ile ilgili temel bilgiler, tanı,değerlendirme ve tedavi yöntemleri, alandaki son gelişmeler, günlük yaşamda sık rastlanan sorunlarla ilgili (örneğin tuvalet eğitimi,uyku ve yemek sorunları, davranış problemleri, okula başlama vb. ) yönlendirici bilgiler yer almaktadır.